Galvenā bibliotekāre R. Alkšbirze Kerkoviusa namā Kalpaka bulvārī 4 sarunā ar Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedras docentu J. Loginu


Galvenā bibliotekāre V. Liepkalne Kerkoviusa namā Kalpaka bulvārī 4 sarunā ar Ģeogrāfijas un Zemes fakultātes profesoru V. Zelču


Bibliotekāre D. Šturme Bioloģijas fakultātē Kronvalda bulvārī 4 sarunā ar Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedras vadītāju, profesoru Ģ. Ieviņu


Bibliotekāre V. Reinberga Bibliotēkā Raiņa bulvārī sarunā ar Datorikas fakultātes vadošo pētnieku, asoc. profesoru Ē. Ikaunieku


Bibliotekāre I. Alekšūne Bibliotēkā Raiņa bulvārī sarunā ar Medicīnas fakultātes prodekānu, Onkoloģijas katedras vadītāju, profesoru U. Vikmani


Bibliotekāre S. Lozda Bibliotēkā Raiņa bulvārī sarunā ar LU Teoloģijas fakultātes Baznīcu un reliģiju vēstures katedras profesoru V. Tēraudkalnu


SZF bibliotēkas vadītājs J. Kreicbergs Kerkoviusa namā Kalpaka bulvārī 4 sarunā ar Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docenti, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieci A. Stepčenko


Bibliotekāre A. Deksne Humanitāro zinātņu bibliotēkā sarunā ar Humanitāro zinātņu fakultātes dekāni, profesori I. Rūmnieci


Bibliotekāre V. Vaitkune Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā sarunā ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāju, profesori
R. Andersoni


Bibliotekāre A. Avdeikina Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā sarunā ar Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas vadītāju, profesori I. Bulu


Bibliotekāre J. Žemaitīte Kerkoviusa namā Kalpaka bulvārī 4 sarunā ar Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomisko sistēmu vadības teoriju un metožu katedras profesori B. Sloku


Bibliotekāre I. Buša Bibliotēkā Aspazijas bulvārī sarunā ar Vēstures un filozofijas Viduslaiku vēstures katedras docentu
A. Šnē