Latvijas Universitātes Bibliotēka piedāvā dažādu tematisko izstāžu aptvērumu - šogad tie ir Latvijas Universitātes Raksti, kuri laika gaitā mainījušies gan saturiski, gan vizuāli, tāpēc virtuālā izstāde sniegs Jums ieskatu, kā tie ir saglabājušies līdz mūsdienām un turpina savu dzīves ritējumu. Virtuālajā izstādē Jūs varat aplūkot, kurās Latvijas Universitātes Bibliotēkas nozaru bibliotēkās ir saglabājušies LU Raksti, ņemot vērā agrākos un līdz mūsdienām mainīgos fakultāšu nosaukumus atbilstoši to vispārīgo un zinātņu apvienošanās notikumiem.
Virtuālā izstāde sniedz ieskatu Latvijas Universitātes bibliotēkas un Latvijas Universitātes Akadēmiskās Bibliotēkas krājumos, atklāj, kādi dārgumi slēpjas bibliotēku plauktos, seifos un krātuvēs, kas saglabājušies gadu simtu ritējumā. Universitātes Bibliotēkas ir LU intelektuālo vērtību, zinātnes sasniegumu, kā arī pasaules kultūras vēsturiskā mantojuma glabātājas un uzturētājas. Bibliotēku krājumos glabājas unikālas speciālās kolekcijas, tām ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīmība LU, Latvijas kultūras, zinātnes un pasaules kultūras vēsturē. Izstādē pirmo reizi vienkopus skatāmi unikāli informācijas resursi no Latvijas Universitātes divu bibliotēku krājumiem: pergamenti, gravīras, attēlizdevumi, kartes, rokraksti un iespieddarbi.
Virtuālā izstāde sniedz ieskatu LU radošajā dzīvē un LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbībā. Papildinot tāda paša nosaukuma tradicionālo izstādi, virtuālā izstāde, apkopojot gan informatīvus, gan vizuālus materiālus, iepazīstina ar šo kolektīvu aktivitātēm, vēsturi un sasniegumiem. LU paspārnē allaž ir darbojušies un joprojām darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuros ikviens var sevi izpaust dziesmā, dejā vai kādā citā radošā veidā, piedalīties LU rīkotajos pasākumos, ar savu sniegumu priecēt cilvēkus visā Latvijā un aiz tās robežām, gūstot atsaucību, atzinību, kā arī godalgotas vietas gan pašmāju, gan starptautiskos konkursos un festivālos.
Virtuālajā izstādē apkopotie vizuālie materiāli, kas atspoguļo Latvijas Universitātes studentu un mācībspēku studiju procesu, kā arī ikdienu un svētkus. Virtuālajā izstādē aplūkojamas 520 vēstures dokumentu un fotogrāfiju digitalizētas lappuses, kas aptver laika posmu no 1920. gada līdz mūsdienām. Izstādē pirmo reizi vienkopus skatāmi unikāli fragmenti no 1928.-1939. gadu Latvijas dokumentālajām filmām, kurās iemūžināti svarīgi Latvijas Universitātes (LU) notikumi. Izstādes sagatavošanā tika izmantoti esošo un bijušo LU mācībspēku un darbinieku, kā arī LU Bibliotēkas krājumā esošie materiāli.